DE WERKWIJZE BIJ RUGOPTIMAAL

Rugpijn kan heel gecompliceerd zijn. Zodanig gecompliceerd dat de wetenschap er geen grip op krijgt. De wetenschap concludeert dat ‘er niet zoveel te halen is’. Bijzonder, want er is juist vaak wel iets te halen. Ik probeer kort uit te leggen hoe ik bij RUGOPTIMAAL met deze complexiteit om ga:

De behandeling

De behandeling bij rugoptimaal is boven alles volledig op de patiënt afgestemd. Rugpijn is een grote verzameling van allerlei patronen met allerlei oorzaken en de beste resultaten komen door het klachtenpatroon centraal te stellen en niet die ene favoriete behandeling van de therapeut.

Daarom is het belangrijk te starten vanuit een herkenning van het klachtenpatroon. En pas daarna de bijzonderheden van het lichaam te onderzoeken en te koppelen aan dit patroon.

Voor deze patroonherkenning wordt 30-45 minuten uitgetrokken, hoofdzakelijk pratend (samen met u analyseren). In welke mate speelt stress een rol? Zijn de klachten vooral veroorzaakt door zware belasting of is het vele zitten de boosdoener? Goed weten waar de rugpijn erger van wordt, geeft al snel aanknopingspunten voor een passende strategie.

Vanuit inzicht in het patroon wordt een keuze gemaakt in welke fysieke testen en onderzoeken het verhaal compleet maken. Soms geeft een eenvoudig druktestje voldoende houvast, soms is een uitgebreide meting van skelethouding en -beweeglijkheid of echografisch onderzoek nuttiger. Een MRI scan maken is meestal niet zinvol. In sommige gevallen wordt dit in overleg met u en/of huisarts besloten.

Aan het eind van de intake volgt uitleg. Komt de klacht voor een groot deel uit ongunstig gebruik van de rug of is er iets in het lijf dat roept om behandeling of training? Pijn is een waarschuwingssignaal waarbij het lijf u iets wil vertellen. Ik probeer dit signaal te vertalen. Soms zijn het open deuren, soms zijn het enorme eye-openers. Om een lange termijn effect te behalen is het verstandig dit signaal goed ter harte te nemen en samen te bedenken wat hiervoor nodig is.

Uiteindelijk stellen we een plan op waarin de onderstaande drie elementen terugkomen:

1. Wat kan ik als fysiotherapeut behandelend voor u doen?
2. Coaching over beter gebruik van de rug (van houding tot werk/sport/klussen)
3. Wat kunnen we samen of wat kan u zelf doen aan oefeningen?

Wat is rugpijn?

We krijgen rugpijn de ene keer door ongunstig gebruik (lang of verkeerd zitten, zwaar tillen, te weinig bewegen). En een andere keer doordat een spier is gaan verkrampen of dat de rug door veroudering minder belastbaar wordt. Of wellicht een combinatie van meerdere factoren, want alle factoren kunnen invloed op elkaar hebben. Of zorgt juist stress voor hogere spierspanning?

Er zijn diverse soorten rugpijn en de wetenschap is er tot op heden niet in geslaagd deze soorten betrouwbaar te kunnen onderscheiden. De talrijke onderzoeken zijn dan gericht op veel soorten rugpijn tegelijk. Dat is als bij een groep defecte laptops overal de accu vervangen en concluderen dat deze ingreep voor 8% van de laptops verbetering oplevert.

De wetenschap concludeert (in Europese aanbevelingen) dan ook dat geen enkele interventie effectief is om chronische lage rugpijn op lange termijn te behandelen en dat het effect van de meeste therapeutische interventies nogal bescheiden is.

De kennis van de vormen van rugpijn zit daarmee grotendeels in het ‘hoofd van de therapeut’. Door wetenschappelijke kennis te combineren met ervaring, ontstaan klachtenpatronen. De therapeut zal uitleg geven over het gevonden patroon, waarbij mogelijk een spier of een gewricht als boosdoener wordt aangewezen. Volledige zekerheid bestaat niet, zelfs niet wanneer de klacht na behandeling volledig verdwenen is.

Uitleg rugpijn volgens Gezondheidsplein.nl