Jouw privacy is belangrijk voor RugOptimaal. Daarom is er een privacybeleid opgesteld waarin beschreven staat op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst hoe jouw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, vrijgegeven, overgedragen, bewaard en verwijderd.

Wanneer wij je mogen helpen, dan moeten wij persoonsgegevens over je verzamelen om je een goede behandeling, training, of begeleiding te kunnen geven, om dit administratief te verwerken en om onze praktijkvoering te laten voldoen aan ons praktijkreglement, de wet en onze overeenkomsten met zorgverzekeraars.

Bij aanvang van onze dienstverlening, vragen wij je akkoord voor ons praktijkreglement. Wij noteren je akkoord in jouw elektronisch dossier. Bij dienstverlening met een schriftelijke overeenkomst, doen wij dit nogmaals door ondertekening van het inschrijfformulier. Tijdens onze dienstverlening blijven wij je verwijzen naar ons praktijkreglement.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die wij nodig hebben en gebruiken deze ook alleen voor het doel waarmee wij ze ontvangen hebben. Wij ontvangen deze gegevens van jou, of doordat jij gebruik maakt van onze dienstverlening. Wij vergewissen ons van je identiteit door je persoonsgegevens te synchroniseren in onze administratie. Wij verwerken je volgende persoonsgegevens; naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, telefoonnummer, e-mail, huisarts, zorgverzekeraar, polisnummer, lichamelijke gegevens, medische gegevens en gegevens over onze dienstverlening aan jou.

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de bedoeling waarmee wij de gegevens verkregen hebben, of de wet ons dit verplicht. In deze gevallen delen wij persoonsgegevens met derden als; leveranciers van software en diensten ter ondersteuning van onze praktijkvoering, andere zorgverleners en zorgverzekeraars. Wanneer nodig, vragen wij je om extra, specifieke en aantoonbare toestemming voor het delen van je gegevens en komen wij voor verwerking een overeenkomst met de derde partij overeen, waardoor de verwerking volgens ons praktijkreglement geborgd is.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben, of de wet dit ons verplicht. Wij beveiligen jouw persoonsgegevens door middel van ons praktijkbeleid.

Jij hebt het recht op informatie van ons over onze verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij ons in te zien, te wijzigen en mee te nemen. Je hebt het recht je akkoord voor verwerking te beperken, of in te trekken. Ook heb je het recht je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen. Dit kan alleen wanneer het bewaren van je gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een derde partij en wanneer de wet ons dit toestaat.